haremlik selamlık

haremlik derken kadınların, selamlık derken erkeklerin kastedildiği ve bu iki cinsiyetin bir arada olmamasını öngören yobaz kafası faaliyeti.
farkında olmadan eşcinsellerin ekmeğine yağ süren oluşum. neye niyet, neye kısmet.