havacı

hava kuvvetlerinde görevli askeri personel.