hayvan terbiyecisi

hayvanları evcil ve uysallaştırmanın yanı sıra verilen komutları da uygulamarını öğreten eğitimciye denir.
hayvanlarınızla cinsel münasebete girmemeniz de tavsiye olunur. yoksa zavallı hayvancık cybh'dan birine yakalanabilir.**