hipotonik

dış ortamdaki madde yoğunluğu hücre içindeki sıvı yoğunluğuna göre daha az olan çözeltilere verilen addır.

''hypo'' az ve ''tonic'' basınç kelimelerinden türetilen bir kavramdır.
hypo adıyla da bilinen klorak yani başka bir değişle de çamaşır suyudur. bir başka değişle basınçlı çamaşırsuyu denir mi ki acaba galiba sanırsam herhalde falan... *

(bkz: hanım koş bizim çocuk entry sıçmış)
özetle akdenizde yüzersen görürsün hipotoniğidir .
kas tonusu olmayan hastalar için söylenir. eğer kişi oturur pozisyonda duramıyorsa, elini kolunu kaldıramıyorsa hipotoniktir.