hippi

sonuna kadar barışı savunan, dünyayı tüm canlılara ait ve tüm canlıları eşit sayan, toplumun ahlaki kısıtlamalarına karşı 60larda oluşmuş bir harekettir. içlerinde biraz nüdistlik biraz natüralistlik biraz pasifistlik biraz anarşistlik biraz komünistlik biraz panteistlik biraz da budistlik olsa da onlar bir başkadır. anlaşılması güç fakat anlaşıldığında hak verilip sizi iç huzuruna ulaştıracak felsefedir. 60ların müziğine de çok etkileri olmuştur. (bkz: psychedelic müzik)
uyuşturucular, müzik ve cinsellik hippi kültürünün temel unsurlarıdır.
elini başının altına alıp uzanmış bir vaziyette olup en umursamaz haliyle ot içen kişi
eğlenceli kişiler, dünya umurlarında olmayan tipler.
sadece bir renk olarak bulunduğu yere eğlence kattığı şeklinde yanlış bir kanıyla tanımlanan, oysa gerçekte başlangıç noktası siyasi baskı ve katı rejimlere bir çeşit manifesto olan yaşam yönelimi.

eşcinselliğin ifade şekli ve özgürleşmesi anlamında sağlam homoseksüel birlikleri özellikle 70lerde bünyesinde toplayan hippi akımı, underground kültüründe temel köklerinden biridir.