hiyerarşi

makam sırası, basamak, derece düzenidir.
dernekler, sendikalar ve işletmelerden devlete dek uzanan tüm örgütsel yapılarda görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların dağılımını belirleyen bir omurga.