homo marketicus

hiç ayırmadığı aksesuarı için (bkz: visa)