hükümet kurmak

parlamenter demokrasi modelinde, parlamentoda vekili bulunan bir veya birden fazla siyasal partinin (tek başına veya bir koalisyon yoluyla) bakanlar kurulu adlı yürütme kurulunu oluşturmasını ve bu kurulun parlamentodaki güven oylamasını aşabilmesini kapsar.