i don't get jealous, i lose interest

"çok kasıyorsun, yapma." diye okunur.