i want the world to stop

2010 tarihli belle and sebastian çalışması.
limon gibi bir öküzü bile dansettirecek güzel çalışma.
mana olarak : durdurun dünyayı ...