içgüdü

içten gelen güdü. iradeden bağımsız olarak gelen güdü. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da görülür. türe özgü davranış kalıplarına dönüşen içgüdüler vardır; annelik içgüdüsü gibi. doğal sezi ve kendini, sorumlu olduğunu içten gelen dürtülerle koruma - kollama davranışları bütünüdür. hayatta kalabilmek için, doğanın getirdiği bir önlemdir aynı zamanda.

(bkz: temel içgüdü)
bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii *