ikileme

anlam güçlendirmesi için aynı sözcüğün tekrarlanması veya sözcüğün zıttının, sözcüğün bozulmuş halinin, hatta bir başka sözcüğün pekiştirme amaçlı eklenmesi, yinelenmesidir. ses benzeşimi olanlar eskiden "-" ile yazılırdı. ben hala, aklıma gelirse, öyle yazıyorum.

örnekler: alla alla, sarı-marı, eften püften, haşır-huşur, alış-veriş*.

(bkz: m'li ikilemeler)