ilahi adalet

adaletin olmadığı yerde geç de olsa gerçekleşen adalet.
- haklı ama güçsüz olan birçok insanı hayata bağlayan bir umut.
- hak arama mücadelesinde ve örgütlenme geleneğinde gerilemeye yol açan bir arkaik alışkanlık.
- dünyevi veya hukuki adaletin yetersiz kalması durumunda devreye giren yedek lastik.