ilahi irade yasaları

spiritüalizm’e dr. bedri ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır. bu terim daha önce birçok kimse tarafından kullanılmışsa da, ruhselman’ın açıkladığı kadar kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.