ilerleme

konu hakkında gelişim gösterme. ileriye doğru gidiş.