ilişkileri seviyelerine göre sınıflandırmak

1. seviye ; el ele tutuşmak ve kendinden kısaca bahsetmek
2. seviye ;öpüşmek ve ev aramak
3. seviye ; fuck buddy
4. seviye ; başkalarıyla görüşmemek
5. seviye ; duygusal yakınlık
6. seviye ; duygusal yakınlığı itiraf etmek, kabullenmek
7. seviye ; aynı evde yaşamak
bu durumda 8. seviye aynı evde yaşayıp başkalarıyla görüşmek olsa gerek.*