ilişkiyi bitirmek

"bir tel kopar, ahenk ebediyyen kesilir"