imrenilesi hayatlar

hayalindeki yaşam tarzının başkaları tarafından yaşanılma durumudur.
imrenilen hayatlarda da halbuki ne kusurlar vardır. madalyonun iki yüzünü de çevirip bakmakta fayda vardır.
para mı huzur mu? sorusunu sormaya sebebiyet verir. sonrasında da sanırım bu sonuca ulaşılır. (bkz: para var huzur var)