in nomine patris et filii et spiritus sancti

hristiyan inancındaki üçlemenin özetlendiği latince ifade: "baba, oğul ve kutsal ruh adına"

(bkz: ayn-mim-sin teslisi)
taaa antik dönemlerdeki kadim uygarlıklardan hristiyanlığa, farklı dinlere ve mezheplere geçmiş bir felsefenin uzantısıdır.
üçlü tanrı sistemi ve üçleme geleneği, atalarımızın klasikleşmiş düşünce biçimidir.
eleştirmek ve küçümsemek yerine, mantığını ve dayanaklarını anlamaya çalışmak gerekir!