inkalar

güney amerikada, milattan sonra 13 ve 16. yüzyıllar arası hüküm sürmüş bir uygarlık. ispanyollar tarafından kıyımdan geçirilmişler.
180 ispanyolun binlerce inkalıyı kendi topraklarında yok etmesi şaşırılacak bir konudur. bu savaşlarda sonucu etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir;

inka ordusunun ispanyoların getirdiği ve çok yabancı oldukları çiçek hastalığına direnemeyip büyük kayıplar vermesi.

inka uygarlığındaki diğer kabilelerin ispanyollara destek vermesi.

inka ordusundaki silahların ispanyol silahlarından tartışılamaacak boyutta ilkel kalması.