isimlerin anlamları

kerem- asalet, asillik, cömertlik