isimlerin anlamları

bülent= yüce, yüksek, ala, ulu.

http://www.ismididikle.com/ ..isminizi didikleyebilirsiniz.
bahadır - korkusuz savaşçı,yüce, lord.
12 yıl boyunca özel isimler büyük harfle yazılır dediler şimdi buna karşı gelme dayanışmasıyla hep beraber el ele sözlük.
kerem- asalet, asillik, cömertlik
toprak: yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü..*
mızrak ucu. mızrağın ucundaki sivri lüle.

(bkz.: (bkz:#237787))