ısınma turu

bir ilişkiye başlamadan önce kişilerin birbirini tanıma süreci anlamında kullanılan söz öbeği. günümüz ilişkilerinde, özellikle gay ilişkilerde çok kısa tutulan süreç.
kimi zaman kişiler 'hoşlaşma' durumunun fazlalığı sebebiyle bu aşamayı direkt atlayarak, ilişki evresinde bulabiliyorlar kendilerini.