islamiyet

arap toplumunu hizaya getirmek için ortaya çıkan; türklerin ilk dönem zerdüştlük, mitraizm gibi canlıya ve yaşama saygıyı temel alan inanışları benimsenmesi nedeniyle, türk toplumlarına tamamen aykırı olan inanış. zerdüştlük kitabı avesta incelendiğinde de bu uçurumu görmek mümkün. islamiyet ile aranızda bağ kuramıyorsanız sebebi ya arap kavminden olmayışınız ya da içinizdeki sonsuz nefes alan her canlıya olan sevginiz olabilir.

islamiyet bireysel inanış olarak yayılmaya uygun olmaması nedeniyle ta en baştan devlet eliyle siyasi islam olarak kendine yer bulmuş, günümüzde de ruhani bir inanış olmak yerine siyasi yönetim aracına dönüşmüştür.
  • /
  • 2