istanbul ermeni patrikhanesi

fatih sultan mehmetin emriyle istanbul rumlarına karşı alternatif oluşturması için 15. yüzyılda kurulmuş olan patrikhane.