iyi niyet

dünyanın ve insanların tüm kötü niyetine karşı aptalca da olsa gülümseyebilmektir. aptallıktır ama konduramamaktır işte.
çoğu zaman anlaşıl(a)mayandır.