jonglör

yanlışım yoksa "jonglor" değil "jonglör" olarak türkçe'ye geçen, bazı nesneleri * havaya atıp tutan, bunu yaparken hiçbirini düşürmeyen akrobat anlamına gelen, fransızca kökenli kelime.
belirli bir sayıdaki nesneyi havaya atıp tutan, bu esnada en az bir adet nesnenin seyahat halinde (havada) olmasını sağlayan sirk veya sahne sanatçısı.