kadının metalaştırılması

ataerkil toplumun temellerinde yatan, eril düşünce yapısına sahip kişilerin eylemidir.

kadının cinsel bir obje olarak görülmesi, bir kadının diğer bir kadınla kıyaslanması da buna dahildir. bu zihniyete sahip kişiler için kadın; çocuklarını doğurmakla ve onlara evde bakmakla yükümlüdür. çalışma "hakkı" elinden alınır. kadın beyninin saf ve yetersiz olduğunu savunurlar. sağlıksız bir zihniyetin başrolü üstlenmesi sonucu kadının metalaştırılması durumu ortaya çıkar.