kaldırım mühendisi

işsiz güçsüz dolaşan kimseye verilen ad.
ülke nüfusunun hakkını en çok verdiği meslektir.