kalenderi

geleneksel tasavvuf musikisini günümüzün müzik anlayışıyla harmanlayan olarak tanımlanan müzik grubu. bir göz atmakta fayda var.

https://www.youtube.com/watch?v=wys-7nsj-e8
üzerlerine giydikleri hayvan postları dışında bir şey kuşanmayan, kaşlarına kadar tüm kıllarını alan gezgin dervişler, büyük çoğunluğu panteist inanca sahip bir islam'a inanıyordu. sünni grupların tepkisini çok çekmişlerdi zira bazı durumlarda çok komik haller ile karşılaşılırmış.
bir kente girdiklerinde topluca meydanda ayı oynatır gibi dans eder ve birbirlerini kesici delici aletlerle yaralar sonra da birbirlerinin üzerine işerlermiş. anadolu halkı bunlara çok sempati ile yaklaşmasına rağmen saray erkanı ile araları hiç düzelmezmiş. bazı kalenderilerin bu ilginç durumlardan uzak durduğu da bilinir. mevleviliğin kökeni de bunlara dayanıyormuş.
eşcinselliği ve anal seksi meşrü gördüklerinden dolayı şeriat bunların pek peşini bırakmamış.
o dönemde yaşayıp bunların yaptıkları muzurlukları görmek isterdim.