kanalizasyon

atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir.