kanlı agar

in vitro katı besiyeri.
bakteri kültürü elde edebilmek için kullanılan besiyeridir.
serbest çağrışım beni çağırıyor;
(bkz: kanlı nigar)
serbest çağrışım engellenemez.

(bkz: mehmet ağar)