kaplıca

doğal su kaynağından gelen suyu kullanan tesis.