karagöz ile hacivat

rafine ve pasif hacıvat ile kaba ve kulampara karagözün bitmek bilmeyen oynaşmaları. seks öncesi gerginlik. **
senkretik anadolu kültürünün ve erken osmanlı dönemi toplumunun en önemli hiciv ustaları.
monarşi koşullarında siyasal eleştiri yapabilme cesaretini öğreten ve nasrettin hoca gibi hem nalını hem de mıhını terbiye etme geleneğine katkı yapabilmiş milli değerlerimizdir...