karga falı

uzun ömrü ve kin tutmasıyla bilinen kargaların hal ve hareketlerinin gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkmış eski bir çin falı türüdür. <br> <br>örnekler; <br> <br>karga gündoğumunda güneydoğuya doğru gaklarsa: bir düşman gelecek <br>karga gündoğumunda batıya doğru gaklarsa: şiddetli bir rüzgar çıkacak <br>karga gündoğumunda kuzeybatıya doğru gaklarsa: bir misafir gelecek <br> <br>diye devam eder. <br> <br>
şamanizmde de olduğunu düşündüğüm fal türüdür.bize gösterilen şamanizm imgelerinden biri hep karga olmuştur.