karl popper

bilim felsefesinin en önemli adamlarından biridir. yanlışlanabilirlik kuramı ile doğrulanabilirlik kuramına yeni bir alternatif getirmiştir.