karmaşık psikoloji

zaten karmaşık olan psikolojinin başına karmaşık bir kelime eklenmiş hali.
çözülme olanağı bulunmayan, neden bahsettiği hakkında fikir sahibi olamadan fikir üretmeye çalışan; zamanlı zamansız gel-gitlerin güdümünde; tutarsızlıklarla eşlenik serseri mayınlı halet-i ruhiye.

karmaşık psikoloji'ye sahip insanı tanıma yolu olarak "keşke" bir örneklem ölçütüdür. lakin bu psikojiyi yöneten, fikir ile eylem arasına düşen zaman dilimidir ve buna "keşke" denir.