katastrofik

eng. afet, felaket, yıkıcı manasına gelen sıfat. catastrophic olarak yazılır.