katıhal fiziği

adı üzerinde katılar ile, yani şekil değişimine uğramayan maddeler ile ilgilenen, kristallerin periyodik dizilimli atom düzeneğinin temelini oluşturduğu fizik alt dalı.