katolik

batı avrupa ve latin amerika'da yaygın olan hristiyan mezhebi, özünde kalkedoncu bir teolojik yaklaşımı barındırır. ruhani önderi roma'daki papa'dır. ruhban hiyerarşisi ve hristoloji bakımından diğer mezhepler ile ayrılır.

katolik kilisesi evrensel kilise iddiasına sahip olduğu gibi ismi olan katolik de bu manaya gelir ve kilisenin baş ruhbanı olan papa ruhani yetkilerini havarilerin birincisi olan aziz petrus'tan almaktadır.
mezhebinin ayırt edici özellikleri;
1- kutsal ruh baba ve oğuldan çıkmıştır.
2- ruhban sınıfından kimseler bekarlık yemini ederler ve evlenemezler.
3- papa mesihin vekili olarak mutlak yanılmazdır.
4- kiliselerde heykellere rastlanır.
5- kullanılan konünyon ekmeği mayasızdır ve şarap sulandırılmaz.
6- komünyon şarabını sadece ruhbanlar içebilir.
7- bir vaftiz kabul edilir ve vaftizden sonra güçlendirme yapılmaz.
9- roma kutsal makamı, diğer kutsal makamlar için buyurgandır ve papa, pontifex maximus'dur.
10- ortodoks kilisesi gibi azizlerin yaşayanlara şefaat edebileceğine inanırlar.
11- meryem'in günahsız olduğunu ve ölümden sonra göğe çekildiğine inanırlar.
12- azizlerin ve din ulularının ruhlarının arafta kalmayacağına öldüklerinde kıyamet öncesinde dahi bu kişilerin cennette olduğunu inanırlar.
13- ruhban hiyerarşisi şu şekildedir; diyakon, papaz, piskopos, başpiskopos, kardinal olan başpiskopos, papa.
14- kilise'nin günahları maddi yardım karşılığında bağışladığı kısmen söylenebilir.
15- komünyon ayinini ruhbanlar sadece pazar günü değil her gün düzenlemektedir. oturmuş algı pazar olmasına rağmen papazlar her gün pazarmış gibi ibadet ederler.
16- kültürden kültüre değişiklik olmasına rağmen genelde kiliselerde ilahiler okunur.
john fitzgerald kennedy dışında tüm abd başkanları protestandır. * sadece kennedy katoliktir. *