kayma

kayma (conversion), bir sözcüğün herhangi bir açık biçimbilimsel değişim olmadan, başka sözcük olarak türetilmesidir.

örneğin güzel sözcüğünü ele alalım.

hatice güzel bir kız (güzel sıfat) ., yolda bir güzel gördüm( güzel ad) ., çok güzel konuşuyorsun (güzel zarf). örneklerde güzel sözcüğü üç farklı kelime kategorisinde değişmeden kullanılmış. bu durum kaymaya örnektir.

aynı zamanda ad/eylem anlamları taşıyan sözcüklerde de kayma sürecine rastlanır.
örnek: evi boyadım (boya- eylem). çok güzel bir boya aldım(boya ad).
bahçeye üç ağaç diktik. (dik- eylem). annem dik durmamı söyledi (dik ad).

türkçede bu şekil kayma azıdr ancak ingilizce bu açıdan çok zengindir. yani aynı sözcük hem eylem hem ad olarak sıklıkla kullanılır.

örnekler : convict (suçlu bulmak/suçlu), torment (eziyet etmek/eziyet), protest( protesto etmek/ protesto), hit (vurmak/vuruş), stand (durmak/durak), lever(kaldıraçla kaldırmak/kaldıraç) vb.....
eski latincenin gücüne ve zenginliğine katkı sağlayan bir dil aracıdır.