keep it simple stupid

basit düşün salak, detayda boğulma, anlamında kullanılan ecnebi deyiş.