kemankeş ahmed paşa

kanuni sultan süleyman döneminde 1531-1533 yıllarında kaptan-ı derya'lık görevinde bulunmuş bir devlet adamıydı.