kendi

türkçe kökenli ilginç zamirlerden biridir.
kişilerin öz varlığına ilişkin şeylerden söz edilirken kullanılır.
örneğin: kendisi, kendi başına, kendi kendine,...vb.