kete

yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan çörek