kollektif şiddet

bertrand russell abimizin toplumsal ortak harekete yönelik tanımı. linçten tutun kırmızı ışıkta herkesin aynı anda durmasına kadar hemen hepsinin incelendiği manalı başlık. okuyup öğrenmekte faide var.
eşcinsellere karşı sıklıkla yapılan ama en garibi eşcinsellerin kendi arasında en sık yaptığı şeydir.(bkz: ayrımcılık)
sadece insana özgü olan düşmanca şiddet, şiddetin tanımından yola çıkarak karşı tarafa zarar verme niyeti taşır. kollektif şiddet bu bağlamda üç ana başlıktan biridir, diğerleri; kendine yönelik şiddet ve kişilerarası şiddettir.