komşu fırın'ın çalışanına transfobik ayrımcılık yapması

bakırköy komşu fırında ocak ayı itibariyle çalışmaya başlayan ve mart ayında trans geçiş sürecine başlayan trans erkek durumunu müdürüyle paylaştıktan sonra bir dizi ayrımcılık ve mobbinge maruz kalmış. ayrıca şirketin hazırladığı istifa dilekçesinin imzalanması istenmiş. sonrasında şirket sahibi sanırım duruma el attı. yine de trans dostumuz uğradığı ayrımcılığı hukuki yollarla çözer diye düşünüyorum.

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=19522
komşu fırın kamuıyuna bir yazı yayınlamış, güzel de yapmış. ayrımcılık yapan tüm şirketlere örnek olsun.


komşu fırın imzasıyla yayınlanan mektubun tamamı ise şöyle:

“öncelikle, 1 haziran 2015 günü ev sahipliği yaptığınız toplantıyla, çabalarımıza rağmen uzunca bir süredir kendisine ulaşamadığımız çalışma arkadaşımız ö.o. ile bir araya gelip, diyalog yolu ile karşılıklı yanlış anlamaları giderme, konuyu karşılıklı açıklık ve içtenlikle ele alma gayretlerimize yardımcı olduğunuz ve yapıcı yaklaşımınız için teşekkür ederiz.

“toplumu oluşturan her bir bireyin, kendi farklılıklarını barındırdığına, bu farklılıkların da o toplumun asıl gücünü oluşturduğuna inanan bir kurumuz. kurumsal değerlerimiz çerçevesinde, karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle birlikte çalışmaya, yeniliğe ve birlikte üretmeye, açık bir iş ortamı ve işyeri kültürü oluşturmaya özen gösteriyoruz.

“farklılıkları içselleştirmek önemli bir öğrenme süreci”

“dünya çapında yaşanan birçok örnek, günümüzde farklı olanı ötekileştirmeden farklılıkları içselleştirebilmenin, önemli bir gündem maddesi ve öğrenme süreci oluşturduğuna işaret ediyor.

“bu örnekleri oluşturan vakalarda, tüm tarafların davranışlarında görülen ve uygulamada hatalı davranışa kadar gidebilen hassasiyetler, konunun ne denli önemli olduğunu gösteriyor. bu tür vakaların pek çoğu, kötü niyetten ziyade bireysel reflekslerden kaynaklanabiliyor. şartlanmışlıklardan arınmış bir içselleştirme süreci, görüldüğü üzere, bazı bireyler açısından daha fazla zaman alabiliyor; ki bu da bir farklılık unsuru olarak kendini gösteriyor. sağduyu ve karşılıklı anlayışın galip geldiği her bir durum ise, farklılıklarından güç alabilen bir toplum yapısına doğru atılan umut adımları oluyor.

“farkındalığın gereği olarak üzerimize görev düşüyor”

“platformunuzun yayımlamış olduğu bir mesajda geçen 'alışın’ ifadesi de, aslında bireylerin, kurumların ve toplumların yaşanan durumlardan gerekli dersleri çıkarmak, birleştiriciliği, yapıcılığı ve iyi niyeti ahlaki pusula olarak belirleyip, gerekli adımları atmak sorumluluğuna ışık tutuyor.

“eşitliğe ve farklılıklara saygıya inanan, gelişime açık bir kurum olarak, biz de bu konuda üzerimize görev düştüğünün farkındayız ve bu farkındalığın gereğini şimdiye kadar olduğundan da daha fazla yerine getirmek için gerekli ödevleri kendimize çıkartıyoruz. buna çalışanlarımıza bu konuda daha fazla eğitim vermek de dahildir.

“ayrımcılığa taviz verilmedi, verilmeyecek”

“diğer yandan bu konuya kurum olarak bakışımız, toplantımızda açık bir şekilde dile getirdiğimiz üzere, son derece nettir. tüm paydaşlarına eşitlik prensibiyle hareket eden bir kurum olarak, farklılıklara negatif bir bakış açısı ile bakmaya, negatif ayrımcılık içeren davranışlara ve uygulamalara hiçbir şekilde taviz verilmemiştir ve verilmeyecektir.

“yaşamış olduğunuz talihsiz ve münferit olay ile ilgili olarak, hassasiyetlerinize dokunan bu durumdan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.

“arkadaşımız ö.o.’ya iletmiş olduğumuz mesajda açık olarak belirttiğimiz üzere, kendisinin mevcut görevinize devam etmesini içtenlikle dileriz; ancak, çalışanlarımızın özel hayatlarına, özel alanlarına ve kişisel kararlarına karışmama prensibimiz dâhilinde, kendisine olan takdirimiz ve saygımızın ötesinde, işten ayrılma kararını da saygıyla karşılıyoruz.”