komünizm

marx ve f.engelsin kurucusu olduğu ideolojinin adıdır. teorikte kulağa çok hoş gelir. eşitlik olacak, fakirlik-zenginlik olmayacak diye anlatılır. lakin böyle değildir. rusya da komünizm adı altında halk açlık ve sefalet içinde yaşarken, rus devlet büyükleri lüksünden hiç bir şey kaybetmemiş rahatlık ve refah içinde yaşıyorlardı. öte yandan çin de komünizm olduğu söylenir. ama urumçideki türklere yapılanlar ortadadır. hani komünizm eşitlikti.
(bkz: ortakçılık)

sosyalizm sadece üretim araçlarının ortaklaşmasına dayanır. komünizm ise, toplumsal örgütlenme üzerine kuramsal bir sistem ve tüm malların ortak mülkiyetine dayalı politik harekettir