köprücük kemiği

köprücük kemiği 
(latince clavicula), insan anatomisindeki sternum ile kürek kemiğiarasında köprü görevi gören yetişkin bir insanda ortalama 15 cm boyundaki bir uzun kemiktir. anatomik pozisyondayken yatay olarak bulunan tek uzun kemiktir.

yani; sevgilinin yattığı en güzel yerdir.