kör

bakarak ya da bakmayarak görmenin hissetmekle ilişkili olduğunu kanıtlayan kişiler.
bulmacaların olmazsa olmaz sorularından biridir. kör = ama.